OFF SEASON

OFF SEASON is a book dedicated to a monument of modern architecture – the Machnáč sanatorium in Trenčianske Teplice, Slovakia. The Machnáč sanatorium ranks among the most precious works of architecture built in Czechoslovakia in the interwar period and is a significant representative of European functionalism. It was designed by the Prague architect Jaromír Krejcar (1895–1950). The architectural solution of this unique building is a celebration of technological and social progress, embodying its author's humanistic vision. The Machnáč sanatorium was first opened on June 1, 1932, included in the first register of national cultural heritage of Czechoslovakia in 1969, closed in 2002, and has been abandoned and decaying since.


Monografia liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

Táto funkcionalistická pamiatka chátrajúca od roku 2002 bola posledných šesť rokov cieľom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácii a akcií, ako poctu tejto jedinečnej stavbe. Tie sú viac ako ťažiskom obsahu, obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. V roku 2016 prijala pozvanie od autorov publikácie Andrey Kalinovej a Martina Zaička, česká kritička umenia a architektúry Petra Hlaváčková, ktorá dala z pozície odborného editora obrazový ako aj archívny materiál do kontextu s odbornými textami vybraných odborníkov. Do knihy prispeli textami rakúsky kritik architektúry Jan Tabor, švajčiarsky historik architektúry Klaus
Spechtenhauser ako aj jeho slovenský kolega Peter Szalay. Textom prispeli do knihy aj autori Andrea Kalinová a Martin Zaiček ako aj editorka Petra Hlaváčková. Celkový obraz publikácie je tak textovou a obrazovou reflexiou fenoménu jednej ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora Jaromíra Krejcara. Kniha je jazykovo duálne slovenská a anglická a teda určená aj pre zahraničného čitateľa. Cieľom knihy je zvečnenie kultúrnej a historickej hodnoty liečebného domu Machnáč, ktorého osud a pretrvanie je v súčasnosti nejasný.


Publikácia, ktorá mapuje všetky modernistické objekty v tomto kúpeľom meste. Sprievodca by mal slúžiť nielen ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou, ale vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšovať povedomie o architektonických kvalitách danej doby a posilňovať záujem o i menej známe budovy.

C20: Guide to the architecture of Trenčianske Teplice                                                                                                                           The bath town Trencianske Teplice is an open book telling the story of the dawn of the modern man as we see it now. The 20th century (C20) left its most distinct imprint here and Trencianske Teplice became the town where new forms and contents of the architecture called functionalism were born and tested. This guidebook is a reflection of a group of young people who have been actively working with the town´s memory.