https://www.youtube.com/user/abandonedrecreation https://soundcloud.com/abandonedrecreation
2% pre Archimeru

Ak sa vám naša práca páči venujte nám v tieto dni vaše 2%, nám to veľmi pomôže, aby sme v nej mohli pokračovať.
Názov: Archimera o.z. 
Sídlo: Blumentálska 16, 811 07 Bratislava 
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42127891

A documentary about one of the most remarkable buildings of the 20th century – the abandoned Machnáč Sanatorium in      Trenčianske Teplice spa town. The constructivist building was once an ode to progress, the architect’s materialized vision of humanism. The architect demonstrated in it his own ideas on technical and social progress, and thus built a symbol of a modern society. Today it is just a modernistic ruin of utopia, a transoceanic cruiser that shipwrecked in a spa park. The owners are not interested in maintaining a building which is not paying. The film is dedicated to the phenomenon of this extraordinary building through people who haven’t give up their efforts to save the Machnáč.

 
Petícia: Zastavme účelové chátranie liečebného domu Machnáč!       Stop the Deliberate Neglect of the Machnáč Sanatorium!

Monument modernej architektúry – liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach –  patrí k najhodnotnejším architektonickým dielam postaveným v Československu v medzivojnovom období a je vynikajúcim príkladom európskeho funkcionalizmu. Jeho autorom je významný pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku. Zároveň táto stavba zhmotnila autorove ponímanie humanizmu....LINK
OFF SEASON


OFF SEASON is a book dedicated to a monument of modern architecture – the Machnáč sanatorium in Trenčianske Teplice, Slovakia. The Machnáč sanatorium ranks among the most precious works of architecture built in Czechoslovakia in the interwar period and is a significant representative of European functionalism. It was designed by the Prague architect Jaromír Krejcar (1895–1950). The architectural solution of this unique building is a celebration of technological and social progress, embodying its author's humanistic vision. The Machnáč sanatorium was first opened on June 1, 1932, included in the first register of national cultural heritage of Czechoslovakia in 1969, closed in 2002, and has been abandoned and decaying since.


Monografia liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

Táto funkcionalistická pamiatka chátrajúca od roku 2002 bola posledných šesť rokov cieľom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácii a akcií, ako poctu tejto jedinečnej stavbe. Tie sú viac ako ťažiskom obsahu, obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. V roku 2016 prijala pozvanie od autorov publikácie Andrey Kalinovej a Martina Zaička, česká kritička umenia a architektúry Petra Hlaváčková, ktorá dala z pozície odborného editora obrazový ako aj archívny materiál do kontextu s odbornými textami vybraných odborníkov. Do knihy prispeli textami rakúsky kritik architektúry Jan Tabor, švajčiarsky historik architektúry Klaus
Spechtenhauser ako aj jeho slovenský kolega Peter Szalay. Textom prispeli do knihy aj autori Andrea Kalinová a Martin Zaiček ako aj editorka Petra Hlaváčková. Celkový obraz publikácie je tak textovou a obrazovou reflexiou fenoménu jednej ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora Jaromíra Krejcara. Kniha je jazykovo duálne slovenská a anglická a teda určená aj pre zahraničného čitateľa. Cieľom knihy je zvečnenie kultúrnej a historickej hodnoty liečebného domu Machnáč, ktorého osud a pretrvanie je v súčasnosti nejasný.


Publikácia, ktorá mapuje všetky modernistické objekty v tomto kúpeľom meste. Sprievodca by mal slúžiť nielen ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou, ale vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšovať povedomie o architektonických kvalitách danej doby a posilňovať záujem o i menej známe budovy.

C20: Guide to the architecture of Trenčianske Teplice                                                                                                                           The bath town Trencianske Teplice is an open book telling the story of the dawn of the modern man as we see it now. The 20th century (C20) left its most distinct imprint here and Trencianske Teplice became the town where new forms and contents of the architecture called functionalism were born and tested. This guidebook is a reflection of a group of young people who have been actively working with the town´s memory.