2%


Milí priatelia!

Občianske združenie Archimera sa Vám chce opäť pripomenúť v období poukazovania 2% z daní 
svojimi výsledkami a víziami. V ostatnom období sa Archimera zapájala do spoločenského diania 
na rôznych úrovniach v oblasti architektúry. Dlhodobo sa venujeme téme architektúry moderny 
v Trenčianskych Tepliciach, verejným priestorom a vstupujeme do témy bývania v sociálne 
vylúčených spoločenstvách. Tento rok sa Archimera prvý krát 
prezentovala aj návštevníkom festivalu Pohoda vo svojom stánku. 

V nasledujúcom období smerujeme k posilňovaniu našich aktivít a vytváraniu sietí spolupráce 
na spoločensky závažných témach, ktoré sa týkajú priestoru a architektúry. 

Výročnú správu Archimeri môžete nájsť na linku: http://www.archimera.sk/files/archimerasprava2013.pdf 

Touto cestou by sme Vás radi poprosili o podporu našich aktivít Vo forme poukázania 2% z Vašich daní. 
Ide o cielený príspevok z financií, ktoré inak smerujú do štátnej kasy. Poukázať môžu fyzické aj právnicke osoby. 

Vo forme finančného daru je možné podporiť organizáciu aj konkrétny projekt.  
Finančné prostriedky budú použité transparentne v súlade so stanovami združenia. 


Podrobný návod a potrebné tlačivá nájdete TU.


Ďakujeme!Údaje potrebné na venovanie 2% Archimere, o.z.:

Právna forma: Občianske združenie
Názov: Archimera o.z. 
Sídlo: Blumentálska 16
811 07 Bratislava 
Slovensko
IČO: 42127891
DIČ: 2022475840
Bankové spojenie: TATRA BANKA

IBAN: SK95 1100 0000 0026 2614 2165


Údaje vpíšte priamo do vášho daňového priznania. Ak daňové priznanie nepodávate, môžete si tu stiahnuť tlačivá, ktoré vám potvrdí zamestnávateľ a pošlete ho na daňový úrad. Upozornenie - výška vašich 2 percent musí byť minimálne 3,32 € (8,30 € v prípade právnickej osoby).