Andrea Kalinová‎ > ‎

TURISTICKÁ MAPA OPUSTENEJ (RE)KREÁCIE

inštalácia vo verejnom priestore

Mapa všetkých opustených rekreačných objektov v Trenčianskych Tepliciach, spolu s popisom ich histórie a  architektúry, ktoré sú  farebne rozlíšené podľa vlastníckych vzťahov. Mapa bola ilegálne umiestnená do Kúpeľného parku medzi ostatné informačné turistické tabule.