Andrea Kalinová: PRE ŠKAREDÉ POČASIE ZAVRETÉ
site specific inštalácia,tlač na papieri, 2011

Kúpalisko Zelená Žaba už 10 rokov chátra. Počas tohto obdobia takmer každý rok pribudne na informačnej tabuli iný oznam, čím vzniká akási nesúrodá koláž. Cieľom pridania tabuľky: "Pre škaredé počasie zavreté!" bolo prispieť k zmäteniu návštevníkov,                                           ale takisto pripomenúť pôvodný oznam z čias, keď kúpalisko zatvorili.


Andrea Kalinová: CLOSED DUE TO A BAD WEATHER
installation, print on paper, 2011

The swimming pool ‘Green Frog’ is one of the great works of late Czechoslovak functionalism, and was regarded by the architect Bohuslav Fuchs as one of his two personal favourites.
This swimming pool has been deteriorating for 10 years. During this period each year a new announcement has been added on an information board thus creating a heterogeneous collage. The aim of adding a table: “Closed due to a bad weather” was to confuse visitors as well as               remind them an original announcement from the times when the swimming pool was closed.