Andrea Kalinová: VODA PRE ŽABU
performancia, 2011

Tento projekt bol reakciou na konflikt medzi majiteľmi kúpaliska Zelená Žaba a kúpeľmi Trenčianske Teplice, ktorí medzi sebou bojujú o termálnu vodu. Majitelia argumentujú, že bez tejto vody nezačnú s rekonštrukciou kúpaliska, zatiaľ čo kúpele tvrdia, že liečivej                             vody je nedostatok. Nosenie termálnej vody zo studne na námestí do bazéna „Zelenej žaby“
vo vedrách poukazuje na nezmyselnosť týchto sporov.


Andrea Kalinová: THE WATER FOR THE FROG
performance, 2011

The project was a reaction against a con.ict between owners of the swimming pool Zelená Žaba and a Spa Trenčianske Teplice who have been fighting over hot water. The owners of the pool argue that they will not start a reconstruction without hot water, whereas the spa claims there       is not enough of this healing water. Transferring hot water in buckets from a well on the square into the swimming pool Zelená Žaba refers to an absurdity of these arguments.