Andrea Kalinová: ZAŽÍNANIE
site specific inštalácia, 2011

Z bývalého kúpeľneho domu Lipa sa v noci stáva čierna diera v inak osvetlenej časti parku.                                                                         Inštalácia Zažínanie ho necháva vystúpiť z tmy.


Andrea Kalinová: ILLUMINATION
site specifc installation, 2011

During the night a former spa hotel Lipa becomes a black hole in an otherwise lit up park.                                                                             The installation Illumination makes it stand out in the darkness.