C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc / Guide to the architecture of Trenčianske Teplice /Der Architekturführer von Trenčianske Teplice


ENG version of publication

C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc je publikácia, ktorá mapuje všetky modernistické objekty v tomto kúpeľom meste.
Sprievodca by mal slúžiť nielen ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou, ale vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšovať povedomie o architektonických kvalitách danej doby a posilňovať záujem o i menej známe budovy.

C20: Guide to the architecture of Trenčianske Teplice                                                                                                                                            The bath town Trencianske Teplice is an open book telling the story of the dawn of the modern man as we see it now. The 20th century (C20) left its most distinct imprint here and Trencianske Teplice became the town where new forms and contents of the architecture called functionalism were born and tested. This guidebook is a reflection of a group of young people who have been actively working with the town´s memory.


 


V Trenčianskych Tepliciach je jedna z najvyšších koncentrácií kvalitnej medzivojnovej architektúry na Slovensku, ale nájdeme tu aj niekoľko kvalitnej architektúry z obdobia neskorej moderny. Okrem tých najznámejších ako kúpalisko Zelená žaba, liečebný dom Machnáč či zrkadlisko Sina sa v Tepliciach nachádza minimálne ďalších 15 objektov z tohto obdobia od viac či menej významných architektov. Nie všetky funkcionalistické objekty v Trenčianskych Tepliciach sú dodnes dostatočne zmapované, pri mnohých je architekt neznámy alebo nepodložený. Niektoré objekty sú v havarijnom stave, či už z dôvodu dlhodobého chátrania alebo neodbornosti majiteľov, ktorí na nich vykonávajú necitlivé prestavby

Publikáciu finančne podporili:

                            Vydavateľ: