Carlos Carmonamedina

"LA HORA DE TODOS”

"La hora de todos" (Hodina každého z nás) je príbeh o smrti a láske, ktorého protagonistami sú bohatstvo                                                                                         a úpadok Trenčianských Teplíc. Zbierka animácií, fotografii a videí, ktoré spolu vytvárajú jeden celok a                                                                                   ponúkajú rôzne pohľady na mesto.