Csilla Nagy

ŽABA
4´03´´

Nočné scény z diela ,,Žaba” zobrazujú opustené kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach.                                                             Expedíciu na toto tajomné miesto plné duchov slávnej a radostnej minulosti dokumentuje video, kde v kontraste so                                     zvukovou stopou reprodukujúcou ruch šťastných návštevníkov, ohraničené svetlo odhaľuje detaily prázdnych bazénov,                                   prezliekacích kabínok, osamelo stojace sprchy, zarastené schody a  terasy.