Dano Dida

SHORT STORIES FROM THE HOTEL
2011, (3 channel video), stills

Záznamy banálnych situácii z hotela, krátke príbehy, výrezy z priestorov, ktorý je vyprázdnený. Obrazy sú na prvý pohľad statické, pohyb je minimálny, preto aj názov "príbehy" je tak trochu ironizujúci. Výber zátišia bol subjektívny.