Dušan Chrastina

HUBERTUS PATRÓN POĽOVNÍKOV
digitálna fotografia, 2011

Svätý Hubertus ako patrón poľovníkov, ktorý stráži poľovnícke duše, stráži aj polorozpadnutý                                                                     liečebný dom nesúci jeho meno. Z času na čas je možné spozorovať jeho podobizeň ako strážcu tohto liečebného domu.