LIEČEBNÝ DOM ESCULAP                                                                                                                                 Artúr Szalatnai- Slatinský                                                                                                                                                 okolo roku 1930


Nenápadný objekt malého liečebného domu Esculap bol postavený na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov. Pôvodný liečebný dom niesol meno Aeskulap, podľa starogréckeho boha lekárstva Asklépia, syna boha Apolóna. Humanistický ideál tu bol okrem názvu prenesený aj na nový liečebný dom. Objekt pôvodne uzatváral ulicu, kde po oboch stranách stáli nízke objekty liečebného zázemia kaštieľa a pošty. Obe historické stavby sa niesli v duchu klasicizujúcej architektúry. Nový objekt liečebného domu s predsadeným portikusom bol symbolicky vzdialeným pripodobnením antického chrámu in antis. Dnes tento nenápadný chrám novej architektúry Trenčianskych Teplíc stojí v úzadí. Je však vzácnou pamiatkou, počiatočným bodom zrodu modernej architektúry v tomto kúpeľnom meste. Objekt nemožno považovať za čisto funkcionalistický, je však reprezentantom takzvanej vecnej architektúry, ktorá obzvlášť v našich slovenských končinách bola chápaná ako nevyhnutný prechodný most medzi tradíciou minulého a víziou budúceho. Čistá biela fasáda, rovná strecha a jasne komponované priečelie s balkónom a pôvodne tromi osami okien, tak otvorili dvere novej výstavbe, pre ktorú bol Artúr Szalatnai- Slatinský kľúčovou tvorivou postavou.