SANATÓRIUM ESPLANADE                                                                                                                                                 Artúr Szalatnai- Slatinský                                                                                                                                                   1933-34

 
Na okraji kúpeľného parku, pri ceste na Omšenie stojí liečebný dom Esplanade, ktorý v období svojho vzniku začiatkom 30. rokov doplnil chýbajúcu modernú ubytovaciu kapacitu kúpeľov. Napriek funkcionalistickej povahe objektu mu nemožno pripísať avantgardné tvarovanie ako neďalekému a známejšiemu Machnáču. Artúr Szalatnai- Slatinský tu novým jazykom moderny reaguje na jestvujúcu zástavbu pitoreskných, starších kúpeľných víl na promenáde pozdĺž potoku Tepličky, ktorým je  symbolicky otočený chrbtom. Pri pohľade od parku napriek tomu návštevník vníma Esplanade ako súčasť historickej kompozície. Liečebný dom stojí na pôdoryse klasicizujúceho paláca s dvomi výrazne vystupujúcimi rizalitmi na okrajoch, ktoré sú znížené v prospech strešných terás. Vchod je umiestnený na konci  schodiska s terasou na centrálnej osi domu. Zábradlia ako aj povrch terás sú zo spišského travertínu, kľúčového materiálu slovenskej funkcionalistickej architektúry. Izby sú na druhom a treťom  podlaží presvetlené ,,francúzskymi“ oknami, ktoré v čase diskusií o podobe novej architektúry modernizmu stáli ako zaznávaná alternatíva k pásovým oknám. To napovedá aj o použití tradičnej stavebnej technológie bez uplatnenia železobetónového skeletu. Čo je však výrazne modernistickým prvkom sú  terasy striech s pergolami, ktoré svojím návštevníkom poskytovali možnosť slnečnej terapie a nerušeného oddychu s výhľadom na vrcholce stromov kúpeľného parku.