Hodinový rozhlasový dokument Barbory Kalinovej zachytávajúci aktivity iniciatívy Opustená (re)kreácia od jej vzniku až po dnes. Atmosféru zašlej slávy Trenčianskych Teplíc priblížia obyvatelia, prejdeme sa po schátraných funkcionalistických a opustených budovách, o architektúre a histórii porozpráva Peter Szálay z Ústavu architektúry SAV a Martin Zaiček z Archimery. Slovo dostanú aj primátor, majitelia, či pamiatkári.