Vernisáž výstavy Opustená (re)kreácia 2011 – 2012 v TrenčíneWorkshop na so žiakmi ZŠ Andreja Bagara v Trenčianskych TepliciachDominika Belanská / Znovuzrodenie verejného priestoru

Eva Šipöczová / Fenomén kúpeľníctva v strednej Európe

Jan Tabor a jeho prednáška o hoteloch a balkónoch

Jan Tabor / Kúpeľné špacírovanie


Andrej Jaroš / "Kúpeľné objekty z medzivojnového obdobia na Slovensku od českých architektov"

Petra Hlaváčková / Brněnský architektonický manuál

Marek Adamov / Rekonštrukcia Novej synagógy v Žiline