Architektúra Trenčianskych Teplíc

Trenčianske Teplice patria k najstarším a najznámejším kúpeľom na Slovensku. Slávnymi sa stali nielen kvôli svojej termálnej vode a jej liečivým účinkom, ale aj vďaka tomu, že v období medzi dvoma svetovými vojnami to bolo spoločenské a kultúrne stredisko prvej československej republiky i strednej Európy. S touto prestížou samozrejme súvisel aj rozvoj mesta po jeho architektonickej stránke,   a tak sa Trenčianske Teplice v medzivojnovom období stali jedným z centier československej moderny. V tom čase bola otázka výstavby kúpeľných sanatórií mimoriadne aktuálnou. Bola to práve táto špecifická architektúra, ktorá vo svojej dobe preslávila Československo aj za hranicami krajiny. Tieto stavby, ktoré projektovali väčšinou českí architekti, zaznamenali veľký ohlas v medzinárodných odborných kruhoch a dnes sú mnohé z nich považované za kľúčové diela modernizmu u nás. A práve Trenčianske Teplice sú naozaj dodnes špecifické pre veľké množstvo funkcionalistických objektov. V tom čase vznikli na území Slovenska také pokrokové architektonické diela, dnes už ikonické stavby, akými sú Liečebný dom Machnáč, Kúpalisko Zelená žaba, Kúpele Sina od Artúra Szalatnaya v Trenčianskych Tepliciach a iné.


PO STOPÁCH ARTÚRA SZALATNAIA - SLATINSKÉHO        Kúpele Sina (Artur Szalatnai, 1931)                            Sanatórium Esplanade, (Artur Szalatnai, 1934 - 34)              Hudobný pavilón (Artur Szalatnai, 1931)                          Sanatórium Eskulap (Artur Szalatnai, okolo 1930)                        Vila Irene (Smrek) (Artur Szalatnai, okolo 1930)  

PARK                                                                                Vila Ria                                                                                         Kúpeľná dvorana                                                                                Malá vodná elektráreň                                                        Evanjelický kostol (1930)                                              Liečebný dom Machnáč (Jaromír Krejcar, 1932) 

 ZA MESTOM                                                                 Domov Speváckeho spolku slovenských učiteľov (Milan Michal  Harminc, 1930)                                                              Liečebný dom Nemocenskej pokladnice štátnych  železníc (1930)                                                          Železničná stanica (Emanuel Adamec, 1939 - 41)                    Vila Sanssouci (1935)                                                                                                                                      Kúpalisko Zelená žaba (Bohuslav Fuchs, 1936-37)                                                                                                          Vila na Červených kopaniciach (Eugen Kramár, Štefan Lukačovič, 1943)                                                                            Vila Vranka (okolo roku 1930)                                                                                                                                    Vila Jena (1929)

       
Kúpeľný hotel Slovakia/Jalta
Liečebný ústav Krym
Pramenný dvor
          Liečebný dom Pax (Alexander Bartsch, 1966-1968)                                                                                                                   Stravovacie stredisko kúpeľov (autor neznámy, po roku 1965)