Gabriela Zigová

INSIDE STORIES

video 5´11´´
zvuková inštalácia

Inside stories je soundartový projekt, ktorý prenáša aj najjemnejšie zvuky z interiérov opustenej budovy liečebného domu Machnáč  do exteriéru. Sú to zvuky, ktoré sa budovou nesú od jej odstavenia mimo prevádzky - či už je to vŕzganie dverí, pretekanie dažďovej vody cez plesnivé             stropy, alebo veľmi jemný šuchotavý zvuk opadávajúcej omietky.

Práca Gabriely Zigovej útočí na zvedavosť okoloidúcich, náhodných návštevníkov miesta, ktorých upozorňovala na monumentálnosť liečebného domu Machnáč, ktorý je momentálne vo veľmi zanedbanom stave. Reakcie jednotlivých ľudí sa konfrontovali s politikou, majiteľom a spomienkami na majestátnosť budovy za jej plnej funkčnosti.