HUDOBNÝ PAVILÓN                                                                                                                                         Artúr Szalatnai- Slatinský                                                                                                                                                   1931

 

Drobná architektúra pred priečelím historickej kúpeľnej dvorany. Subtílny betónový disk podopieraný rovnako tenkými betónovými stĺpmi na zvýšenej podeste. Táto drobná stavba je hudobným pavilónom a zároveň aj hmotným dedičstvom čias, kedy sa ľudia radi zabávali a tešili zo živej hudby, ako neoddeliteľnej súčasti kúpeľného života. Pavilón postavili začiatkom 30. rokov podľa návrhu architekta, ktorý v tom čase v meste projektoval niekoľko vyššie spomínaných stavieb. Architekt použil na stvárnenie hudobného pavilónu vyslovene funkcionalistický jazyk, keď minimalizoval všetky prvky stavby na nevyhnutné minimum. Skromný pavilón však aj napriek svojej subtílnosti pôsobí v priestore kúpeľnej dvorany vznešene. Rovnaký pavilón, možno vďaka svojej úspornosti a elegancii postavili neskôr aj v mestskom parku v Žiline. Stavba stojí v pôvodnej podobe na svojom mieste dodnes, jediné čo jej chýba k naplneniu je hudba a radujúci sa dav kúpeľných hostí sediaci pred ňou.