Juraj Gábor

ZELENÁ ŽABA 2011
body-archová výtvarná akcia, 2011

Body-archová výtvarná akcia reagovala na roky zatvorený, v prírode postavený skvost modernej architektúry od Bohuslava Fuchsa, kúpalisko Zelená žaba čakajúce na rekonštrukciu. Jednorázové ilegálne opaľovanie, kde bol krémom s vysokým ochranným faktorom vykrytý len nápis FUCHS 
a na druhom tele ZELENÁ ŽABA. Vedomým výsledkom bolo totálne uhorenie nechránenej kože,                                           ktorá sa o pár dní začala lúpať, chátrať podobne ako spomínaná architektúra.

Video YouTube