KOSTOL EVANJELICKEJ CIRKVI                                                                                                                       Autor nezistený, staviteľ Gustáv Dohnanyi                                                                                                                         1931                                                                                                                                                                             Národná kultúrna pamiatka


Malý kostolík stojí nenápadne  na okraji parku  Jeho posadenie medzi liečebný dom Machnáč a budovu malej vodnej elektrárne však predznamenáva príbeh v pozadí. Stavba vznikla pravdepodobne v súbehu s výstavbou susedného sanatória. Klasická kompozícia malej kaplnky s vežou stojacou na osi vstupu nie je avantgardnou formou, avšak jej čistá biela fasáda a použitie úzkych zvislých okien a kruhových stĺpov podopierajúcich rizalit s pásovým oknom ktoré vytvárajú zároveň nartex kostolíka jednoznačne odkazujú na dobovú tendenciu funkcionalistickej architektúry. Kostolík slúžil potrebám veriacich evanjelickej cirkvi  Architekt je neznámy, v niektorých zdrojoch pripisovaný miestnemu staviteľovi Adamcovi  avšak jeho forma môže poukazovať aj smerom za rieku Moravu. Dnes stále funkčný kostolík vytvára jedinečnú architektonickú kompozíciu malých objektov na konci parku, ktoré tvoria spoločnosť dominantnému liečebnému domu Machnáč.