KÚPEĽNÁ DVORANA                                                                                                                                    Bohuslav Fuchs                                                                                                                                                                  1935

Kúpalisko Zelená žaba nie je jedinou stavbou v Trenčianskych Tepliciach, ktorú navrhol brniansky architekt Bohuslav Fuchs. Kúpeľná dvorana, pôvodná stavba postavená v 2. polovici 19. storočia v maurskom štýle, ktorá dodávala záveru kúpeľnej promenády nádych orientálneho romantizmu, v 30. rokoch postupne strácala na význame a bolo potrebné vyjsť v ústrety novým formám zábavy a spoločenského oddychu. Objekt dvorany už predtým postihol zničujúci požiar. Nová budova z dielne Bohuslava Fuchsa mala postupne nahradiť starý objekt a stať sa tak novým reprezentačným centrom kúpeľného života. Dnes ostalo z pôvodne zamýšľaných veľkých konceptov len malé torzo. Od nástupnej – kompozičnej osi v smere z kúpeľnej promenády je nový objekt celkom nenápadný,  aj napriek svojím výrazným prvkom: okrúhlym oknám a zvláštne zaoblenou rímsou pôsobí s  pôvodnou dvoranou harmonicky. Naplno zaujme až pri pohľade na ľavé priečelie otočené k bývalému liečebnému domu Lipa. Tu už objekt nezaprie modernistické modelovanie. Vystupujúca časť s vertikálnym členením pomocou stĺpov dáva spoločenskému významu objektu nový rozmer.  Hlavnou náplňou objektu je Kino Prameň a výstavný priestor na poschodí prednej časti. Kryté terasy prirodzene nadväzovali na priestor galérie. Na vstup do kina nadväzuje šperk domu v podobe pseudo-pásového okna vitrín, ktoré návštevníkov kúpeľov snáď informovali o ponuke premietaných filmov. Napokon nemenej zaujímavá je aj odvrátená fasáda otočená do kúpeľného parku. Tej dominuje dvojica okrúhlych okien v štýle  ,,lodnej“ estetiky. Čistá forma, ktorá v čase 30. rokov každej stavbe dodávala punc modernosti a lyrickosti. Nárožné okno na treťom podlaží spolu s pešou slávobránou vystupujúcou z priečelia na prízemí vytvára vyváženú kompozíciu. Návštevník má možnosť využiť aj dnes ponuku premietania filmov a spoznať tak interiér, ktorý aj napriek zmenám naďalej slúži svojmu pôvodnému účelu.