KÚPEĽNÝ HOTEL JALTA / SLOVAKIA                                                                                                          Vladimír Fašang                                                                                                                                                              projekt 1969                                                                                                                                                                    realizácia 1979


Pri letmom pohľade pôsobí dnešný hotel Slovakia ako menšia sestra susedného Liečebného ústavu Krym. Fasáda je podobe horizontálne členená priebežným parapetom, ktorý tu však obopína budovu zo štyroch strán. Štvorcový pôdorys s obslužným jadrom v strede umožnil orientovať všetky izby pre stoosemdesiat hostí na všetky strany. Štyri podlažia hotelovej časti, rovnako ako pri Kryme, pyramidálne ustupujú, avšak v opačnom smere. Vzniká tu tak zaujímavá kompozícia objektov, ktoré akoby viedli spolu dialóg. Dnešná Slovakia niesla pôvodne meno Jalta, čo nezaprie ďalšiu súvislosť so susedným Krymom. Oba začali vznikať koncom 60. rokov, avšak Jaltu odovzdali do užívania neskôr, možno práve pre absenciu lekárskej a balneoterapeutickej časti, ktorá je pre chod kúpeľov kľúčová. Architekt Fašang použil na stavbu netradičnú technológiu prefabrikovaných nosných prvkov, ktoré vystupujú na fasádu v podobe konzol nesúcich obvodovú lodžiu. Betónové parapety a industriálny ráz prefabrikovanej konštrukcie vyvažuje prízemná jednopodlažná podesta so spoločenskou časťou hotela, ktorá je obložená bielym vápencom. Do priestoru námestia a kúpeľnej promenády hotel komunikuje priestrannou letnou terasou.