Magdaléna Kuchtová

KÚPEĽNÉ MESTO

participatívna intervencia vo verejnom priestore

Zaujíma ma celkový stav vecí - dôvod, nie nostalgia z nezažitého. Jednu z príčin vidím v spoločenskom usporiadaní jednotlivých období a v ich ekonomickom systéme.  V Trenčianskych Tepliciach vyhľadávam budovy, ktoré boli vybudované od feudalizmu po kapitalizmus. Priama súvislosť medzi spoločenským systémom a architektúrou je samozrejmá,  ale ako sú vnímané z pohľadu dnešného človeka? Pred vybrané budovy píšem na dlažbu kriedou opakujúcu sa otázku: „Ako by ste opísali túto budovu? (socialistická éra)“                                                                                   K dispozícii nechávam dve farby kried pre názory domácich a hostí. Vzniká tak priestor na vyjadrenie sa. Napriek otázke pýtajúcej sa na estetické hodnoty, v odpovediach sa objavujú odkazy k širším spoločenským súvislostiam.