MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ                                                                                                                             autor neznámy, 1909                                                                                                                                                           Národná kultúrna pamiatka

Secesná budova malej vodnej elektrárne je na prvý pohľad v tomto katalógu architektúry funkcionalizmu kúpeľov Trenčianske Teplice tak trochu navyše. Je pravda, že forma ani stvárnenie tejto stavby nepatrí do kategórie architektonickej moderny, avšak svojou funkciou jej patrí miesto v histórii vývoja miestnej architektúry. Na prelome 19. a 20. storočia boli Teplice obľúbenou destináciou uhorskej strednej triedy z veľkých miest. Hostia v kúpeľoch vždy požadovali štandard mestských služieb bez ohľadu na veľkosť kúpeľného mesta. Preto bolo v roku 1909 nevyhnutné vybudovať pouličné osvetlenie. Malá vodná elektráreň v Kúpeľnom parku tak plnila účel výroby energie pre osvetlenie mesta. Za krátko sa však vodný náhon prameniaci na Baračke údajne zaniesol a elektráreň sa stala nefunkčnou, od tej doby slúžila hlavne ako kultúrny stánok - pavilón v parku. Jej architektúra je nemenej zaujímavá -  napriek tomu že ide o secesnú stavbu, ornament je redukovaný na minimum. Ba čo viac okná presvetľujúce turbínovú sieň sú zasklené zaujímavým geometricky tvarovaným oknom, ktoré nemá ďaleko k tvarosloviu kubistickej architektúry. Priečeliu dominujú štyri stĺpy lemujúce hrany lichobežníkovo vystupujúceho rizalitu. Stĺpy sú korunované pseudoegyptskými lotosovými hlavicami s malými vloženými morskými mušľami, ktoré zdobia aj horizontálny vlys rímsy. Vodné prvky neboli použité náhodne, ale priamo odkazujú na funkciu tejto drobnej stavby. Navyše súčasťou priečelia bola aj vstavaná fontána - symbolické vyústenia kanálu – viaduktu. Dnes po sto rokoch od postavenia je stavba opustená, neslúži už ani náhradnému kultúrnemu účelu. Je však vzácnou súčasťou architektonickej kompozície parku spolu s evanjelickým kostolom a liečebným domom Machnáč.