Martin Somora

VYKÚPSA
site specific inštalácia

Dvojznačnosť nápisu, inštalovaného priamo v tele plaveckého bazénu na Zelenej žabe, pobáda diváka k v súčasnosti neuskutočniteľnej                 aktivite na tomto mieste. Zároveň však apeluje priamo na rekreačný  komplex, aby ekonomicky a morálne zmenil svoj súčasný stav a začal           slúžiť svojej pôvodnej funkcii. Pri opätovnom napustení bazénu sa nápis stratí pod hladinou a tak mnohokrát verbalizované zvolanie nadobudne svoju platnosť.