Michal Dvorský

OZNÁMENIE
site specific inštalácia

Kúpalisko Zelená žaba umiera príliš pomaly na to, aby vzbudila ľútosť z náhlej straty.                                                                             Len sa nenápadne vytráca z ľudských pamätí a nehlučne zrastá s krajinou.
Rekreanti počas návštevy slávneho kúpaliska Trenčianskych Teplíc boli tak rozosmutnení                                                       nájdenou ruinou- mŕtvym pozostatkom nedávno živej kultúry, že potrebovali svoj smútok oznámiť a zdielať.