GILDING OF 52

site specific inštalácia, 2011

Gilding of 52 je reakciou na ľahostajnosť, neúctu, deficit národnej hrdosti,                                                                                         neschopnosť vážiť si vlastnú históriu, zúročiť ju a 'predať ďalej', ktorá je tak príznačná pre slovenskú mentalitu.
Gilding of 52 predstavuje pozlátenie 52 čísiel na dverách prezliekární v areáli schátranej funkcionalistickej stavby legendárneho letného termálneho kúpaliska Zelená žaba od fenomenálneho architekta českého pôvodu Bohuslava Fuchsa.