HNEĎ PRÍDEM!

site specific inštalácia, pero na papieri, 2011

'Hneď prídem' je odkazom na prežitok našej socialistickej minulosti, kedy stáť  v radoch na akýkoľvek druh tovaru pred dverami predajne bola každodenná rutina a samozrejmosť. Dočasná, ale zato celkom častá neprítomnosť predavačov na ich                                                                   pracovisku bola zvyčajne oznamovaná prostredníctvom rukopisného odkazu na oknách alebo dverách prevádzok zaužívaným spôsobom, ktorý bol každému zrozumiteľný. Inštalácia bola realizovaná v opustenom areáli termálneho kúpaliska 'Zelená žaba'.