LOOPS

site specific inštalácia

Rekonštrukcia záberov liečebného domu Machnáč fotografa Jána Malého, nafotených v roku 1984.                                                                     V  roku, kedy som sa narodila. Stála som na tom istom mieste, v podobnom bode, s odlišnou optikou, výškou, funkciou, obrazom aj menom. Je to dokument súčasného stavu, ktorý je sám o sebe alarmujúci. Liečebný dom Machnáč a jeho architektúra vyniká napriek časovému posunu a zanedbanému stavu. 

.