NESKORÝ MODERNIZMUS

Krátka trasa Neskorý modernizmus vás zavedie na stopu dávno zabudnutých vízií, ktoré mali zmeniť tvár Trenčianskych Teplíc. Po znárodnení veľkých podnikov a nástupe komunistickej vlády,  dochádzalo v kúpeľoch postupne aj ku zmene  zamerania kúpeľnej starostlivosti. Tento trend postihol všetky kúpeľné lokality v Československu. Kým 50. roky sa niesli v duchu luxusu a buržoázneho pohodlia pre pracujúcich, zakrátko vysokí štátny úradníci pochopili, že okrem masovej a inštitucionalizovanej kúpeľnej starostlivosti pre pracujúcu triedu, je možné využiť bohatstvo balneoterapie aj ako zdroj zahraničných príjmov.  V 60. rokoch sa tak v čase politického a ideologického odmäku spojeného s reformami kúpeľníctvo opäť dostáva do popredia. Koncom 60. rokov pre nedostatok ubytovacích kapacít v Trenčianskych Tepliciach došlo k architektonicko - urbanistickej súťaži na nové usporiadania mesta. 

Vízia zmeny spočívala v úplne novej výstavbe na mieste pôvodnej osady medzi kaštieľom a kostolom, dnes známej ako kúpeľné námestie. V súčasnosti stojace veľké liečebné domy Krym, Jalta (Slovakia) a najstarší z nich Pax, mala podľa tohto plánu doplniť kompletná ubytovacia, kultúrna a balneologická vybavenosť. Aj napriek možno utopistickej povahe zámeru, je dnes možné vidieť fragmenty týchto plánov. Kým Jalta a Krym boli plne zrealizované v intenciách výsledkov súťaže, druhá strana ulice stojí zdanlivo nepoškodená. Za malým parkom pri kaštieli sa však nachádza dnes už rekonštrukciou značne znehodnotený objekt zázemia zamestnancov kúpeľov- jedáleň. Tento objekt mal priamo nadväzovať na komplex nových liečebných domov osadených v mierne stúpajúcom svahu s terasovito stupňovanými podlažiami. Spoločenskú infraštruktúru kúpeľov mal doplniť v susedstve obchodného domu nový kultúrny dom s viacerými sálami a kongresovým zázemím. Z tohto plánovaného uceleného urbanistického usporiadania dnes stoja dva veľké liečebné domy, ktoré sú hodnotným príkladom slovenskej architektúry druhej polovice 20. storočia z obdobia slovenského neskorého modernizmu. Aj napriek svojej mierke sa stali neodmysliteľnou súčasťou centra mesta.  

Kúpeľný hotel Slovakia/Jalta                                                                                                                                                                             Liečebný ústav Krym                                                                                                                                                                                         Pramenný dvor                                                                                                                                                                                                         Liečebný dom Pax (Alexander Bartsch, 1966-1968)                                                                                                                 Stravovacie stredisko kúpeľov (autor neznámy, po roku 1965)