Organizátori: Andrea Kalinová, Martin Zaiček 


Opustená (re)kreácia vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, ktoré sú významným miestom s vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia a mnohé z nich sú dnes opustené aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky reprezentujúce dedičstvo presahujúce hranice Slovenska. Vzhľadom na tento fakt sa Opustená (re)kreácia postupne transformovala z umeleckého workshopu pre študentov, na projekt s odborným pozadím, ktorý vystupuje za záchranu pamiatok modernistickej architektúry Trenčianskych Teplíc.


Opustená (re)kreácia sa bude postupne presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest, kde bude skúmať a mapovať stav a hodnoty existujúcich reliktov architektúry modernizmu. Projekt sa zameria na prvorepublikové liečebné domy postavené vo funkcionalistickom štýle a veľké liečebné domy a hotely neskorého modernizmu navrhnuté najmä v čase 60. a 70. rokov 20. storočia.


Cieľom projektu je vzbudiť záujem verejnosti o hodnoty zabudnutej (opustenej) architektúry doby nedávno minulej, ktorá aj napriek pátosu doby, v ktorej vznikala, reprezentuje architektonické kvality porovnateľné so svetovým vývojom, čo potvrdzuje aj účasť týchto stavieb v súpise pamiatok DOCOMOMO.