Off season - kniha

Pripravujeme monografiu liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.
Táto funkcionalistická pamiatka chátrajúca od roku 2002 bola posledných šesť rokov cieľom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácii a akcií, ako poctu tejto jedinečnej stavbe. Tie sú viac ako ťažiskom obsahu, obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. V roku 2016 prijala pozvanie od autorov publikácie Andrey Kalinovej a Martina Zaička, česká kritička umenia a architektúry Petra Hlaváčková, ktorá dala z pozície odborného editora obrazový ako aj archívny materiál do kontextu s odbornými textami vybraných odborníkov. Do knihy prispeli textami rakúsky kritik architektúry Jan Tabor, švajčiarsky historik architektúry Klaus
Spechtenhauser ako aj jeho slovenský kolega Peter Szalay. Textom prispeli do knihy aj autori Andrea Kalinová a Martin Zaiček ako aj editorka Petra Hlaváčková. Celkový obraz publikácie je tak textovou a obrazovou reflexiou fenoménu jednej ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora Jaromíra Krejcara. Kniha je jazykovo duálne slovenská a anglická a teda určená aj pre zahraničného čitateľa. Cieľom knihy je zvečnenie kultúrnej a historickej hodnoty liečebného domu Machnáč, ktorého osud a pretrvanie je v súčasnosti nejasný.
Vznik knihy finančne podporil