Peter Szalay: „Arteterapia“ pre Trenčiansko-teplické pamiatky modernizmu v ohrození

Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 4, str: 295–297 Rubrika: Semináře, konference, akce