Mapa opustených objektov v Trenčianskych Tepliciach rozdelených farebne podľa vlastníckych vzťahov. 
Andrea Kalinová - site specific intervencia v Kúpeľnom parku, 2012