Opustená (re)kreácia 2013                                     
    
                            

    Program pre verejnosť            

    Fotografie