Opustený modernizmus

22. november 2014
19:00, Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie VŠVU, Kremnica