Hot Modern

Hot Modern v Calvert Journal

Od roku 2014 presúvame svoje ťažisko do ostatných slovenských kúpeľných miest, kde mapujeme a dokumentujeme stav existujúcich reliktov architektúry modernizmu a sústreďujeme sa najmä na veľké koncepcie urbanizmu a architektúry liečebných domov, hotelov a komplexov neskorého modernizmu navrhnuté v období 60. a 70. rokov 20. storočia. Vzhľadom na spoločenské a politické zmeny po II. svetovej vojne prišlo v oblasti kúpeľnej starostlivosti k inštitucionalizácii kúpeľníctva, čo viedlo k vysokému nárastu kúpeľných hostí.

Z tohto dôvodu boli najmä od 60. rokov v slovenských kúpeľných mestách budované a plánované rozsiahle projekty liečebných domov, ktoré navyše v hierarchii stavebníctva patrili medzi to najkvalitnejšie, čo sa v republike budovalo. Liečebné domy zrodené najmä v projektovom ústave Zdravoprojekt vyriešili problémy kapacity slovenských kúpeľov avšak aj zásadne zasiahli do mierky existujúcej architektúry. Ich prítomnosť  je však mementom veľkých ambícií, ktoré často nestihli v dôsledku normalizácie dosiahnuť realizácie. Príkladov takejto architektúry je mnoho, ich spoločenské a vedecko-odborné zhodnotenie a docenenie je ale stále pred nami. Liečebný dom Krym v Trenčianskych Tepliciach, LD Fatra v Turčianskych Tepliciach, LD Baník v Bojniciach, liečebné domy a hotely vo Vysokých Tatrách sú len malým príkladom dedičstva tejto pomerne krátkej éry budovania kúpeľnej kultúry na Slovensku. Mnohé stavby sa po desaťročiach užívania stali obeťou zabudnutia, opustenia alebo neodborného narábania či prebudovania, ktoré často poprelo ich pôvodnú myšlienku architektúry. 

Balneoterapia, Piešťany. Foto Andrea Kalinová

Sanatórium Helios, Štrbské Pleso. Foto: Peter Kuzmin

Sanatórium Helios, Štrbské Pleso. Foto: Andrea Kalinová

Kúpeľná kolonáda, Bardejov. Foto: Peter Kuzmin

Bardejov. Foto: Andrea Kalinová

Liečebný dom Braník, Bojnice. Foto: Andrea Kalinová
Balneoterapia, Vyšné Ružbachy. Foto: Peter Kuzmin

Liečebný dom Krym, Trenčianske Teplice. Foto: Andrea KalinováProjekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Fond na podporu umenia