PARK

Ku každým kúpeľom patrí neodmysliteľne kúpeľný park. Tento spravidla anglický typ záhrady dopĺňal balneologické služby kúpeľov a inak tomu nebolo ani v Trenčianskych Tepliciach. Dnes je tento rozsiahly park zdanlivým pokračovaním lesa, ako zo strany Grófovca, tak aj zo strany Klepáča. Park je kultivovaným príkladom snahy človeka o začlenenie prírody do svojho života v čase romantizmu 19. storočia. Park o rozlohe 18 hektárov sa rozprestiera na dne doliny pozdĺž toku riečky Teplička. Jeho začiatok je na východe ohraničený jazierkom na Baračke a na západe okrajom centrálnej mestskej zóny.

Aj napriek historickej povahe územia, ktorému dominujú okázalé realizácie z prelomu 19. a 20. storočia, ako napríklad bývalý liečebný dom Lipa, Salvator, Hubertus, rezidenčné vily Venezia a v neposlednom rade budova samotnej kúpeľnej dvorany, je táto časť mesta bohatá aj na pamiatky architektúry moderny. Formálne značne odlišné domy postavené v štýle funkcionalizmu, ako je Vila Ria, hudobné pavilóny a kostol, sú súčasťou skupiny architektúr v parku, ktorej kraľuje jedna z najväčších pamiatok slovenskej architektúry vôbec: liečebný dom Machnáč. Nechajte sa unášať pokojnou ale najmä rekreačnou atmosférou kúpeľného parku. Týchto neveľa zastávok trasy Park si vychutnávajte a doprajte si priestor a čas pre náležité preskúmanie detailov modernej architektúry. 


 Vila Ria                                                                                                                                                                                                                                   Kúpeľná dvorana  (Bohuslav Fuchs, 1935)                                                                                                                                                                 Malá vodná elektráreň  (1909)                                                                                                                                                                                    Evanjelický kostol (1930)                                                                                                                                                Liečebný dom Machnáč (Jaromír Krejcar, 1932)