Pôvodná farebnosť Kúpaliska Zelená žaba

Ivan Pilný - Peter Szalay: Architektonicko-reštaurátorský výskum letného kúpaliska Zelená žaba
Robert Sekula: Rekonštrukcia pôvodnej farebnosti