PRAMENNÝ DVOR                                                                                                                                             autor neznámy                                                                                                                                                             realizácia po r. 1965

 

Pramenný dvor je meno liečebného domu, pôvodnej ubytovacej kapacity v závere slepej ulice Ľudovíta Štúra. Historická budova s klasickým trojtraktom s centrálnou priebežnou chodbou bola obľúbenou typológiou liečebných domov a ubytovacích kapacít na prelome 19. a 20. storočia. Podobné vnútorné usporiadanie nájdeme aj vo vile Viktória alebo Pavla na rovnakej ulici. V 60. rokoch s potrebou nárastu užívateľského komfortu a rovnako aj skvalitnenia liečebnej starostlivosti bolo potrebné vybudovať priamy prístup na vyššie poschodia liečebného domu. V tom čase vrcholil diskurz o vízií bezbariérových komunikačných trás, ktoré umožnia klientom bezpečný, a v čo najväčšej miere krytý prechod z ubytovania do prevádzok ambulancií, spoločenských priestorov, k procedúram. Začali sa budovať nadúrovňové chodbové prepojenia, ktorých centrálnou križovatkou bol neďaleký LD Pax. Pramenný dvor bol prepojený so susedným Esculapom mostíkom na I. nadzemnom podlaží a na opačnej strane vnútornej chodby bližšie k LD Pax pristavili malý ale o to zaujímavejší pavilón, ktorý dodnes nesie nápis Pramenný dvor. Táto zdanlivo banálna stavba ukrýva schodisko a výťah, avšak jej formálne stvárnenie, so zaoblenými nárožiami posadené medzi pôvodný Pramenný dvor a Vilu Slávia jasne odkazuje na prvorepublikový funkcionalizmus neďalekého LD Machnáč.  K smutnému prerušeniu tohto vzťahu došlo len nedávno, kedy kúpele na bielu vertikálu moderného Pramenného dvora inštalovali šikmú strechu s výrazne červenou keramickou krytinou. To čo pôvodný autor citlivo osadil do priestoru tak bolo potupne znehodnotené.