Program

STREDA (19. jún 2013)

Železničná stanica

19:00 Dominika Belanská / Znovuzrodenie verejného priestoru

V prednáške architektky a žurnalistky Dominiky Belanskej, koordinátorky iniciatívy Námestie pre ľudí, sa oboznámime s príkladmi aktivácie verejných priestorov. Iniciatívy občanov i odborníkov, ktorí prelamujú apatiu verejných činiteľov a aktívne riešia problémy zanedbaných a nefunkčných verejných priestranstiev.


ŠTVRTOK (20. jún 2013)

Železničná stanica

19:00 Eva Šipöczová / Fenomén kúpeľníctva v strednej Európe

Doktorandka etnológie nám predstaví príbeh kúpeľníctva, ktoré sa na prelome 19. a 20. storočia stalo

fenoménom prepojujúcim kontrast krajiny, mesta a vidieka.


PIATOK (21. jún 2013)

Trenčín

17:00 Vernisáž výstavy Opustená (re)kreácia 2011 – 2012

Výstava site-specific diel vytvorených počas uplynulých ročníkov workshopu. Tieto práce svojím kritickým pohľadom  priamo reflektujú opustenosť miest, ktoré Trenčianske Teplice preslávili vo svete.

  

NEDEĽA (23. jún 2013)

Kúpeľné námestie

15:00 Jan Tabor / Kúpeľné špacírovanie

Nemôže chýbať tradične netradičná kúpeľná exkurzia za zaujímavými a na prvý pohľad prehliadnuteľnými krásami kúpeľného mesta a jeho jedinečnej architektúry. Prechádzkou bude sprevádzať kúpeľný flanuer, viedenský teoretik architektúry Jan Tabor.


Železničná stanica

19:00 Andrej Jaroš / "Kúpeľné objekty z medzivojnového obdobia na Slovensku od českých architektov"

Prezentácia dizertačnej práce Andreja Jaroša v rámci štúdia na Ústave pro Dějiny umění FFUK v Prahe. Okrem Trenčianskych Teplíc sa pozrieme na ďalšie ukážkové príklad funkcionalizmu nadregionálneho významu v Kúpeľoch Sliač, Rajeckých Tepliciach a vo Vyšných Hágoch.

 

PONDELOK (24. jún 2013)

Železničná stanica

19:00 Petra Hlaváčková / Brněnský architektonický manuál

Koordinátorka projektu ,,Brněnský architektonický manuál“ predstaví jedinečnú internetovú databázu, komplexne mapujúcu architektúru modernizmu mesta Brna v období rokov 1918 až 1945. Viac, ako                             400 zmapovaných objektov dokazuje jedinečnosť Brna, ako centra Európskej architektonickej moderny,  ktoré malo priamy vplyv aj na formovanie novej tváre neďalekého kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

 

UTOROK  (25. jún 2013)

Železničná stanica

19:00 Zuzana Jakalová / Etika starostlivosti a súčasné umelecké intervencie

Pri snahách o obnovu brownfieldov a zabudnutej či zanedbanej architektúry sa nutne dostáva do popredia otázka, z akého východiska a akým spôsobom vlastne k tejto obnove pristupovať.  Akú môže mať kategória starostlivosti relevanciu pre umelecké zásahy či architektonické intervencie? Prednáška nebude poukazovať len na akademický diskurz etiky starostlivosti, ale rozoberie jej parametre na príkladoch aktuálnych umeleckých intervencií.


STREDA (26. jún 2013)

Železničná stanica

18:00 Marek Adamov / Rekonštrukcia Novej synagógy v Žiline

Riaditeľ občianskeho združenia Truc sphérique a kultúrneho uzla Stanica Marek Adamov príde odprezentovať aktivity vedúcej k záchrane jednej z najvzácnejších stavieb na Slovensku -  žilinskej synagógy od Petra Behrensa, dobovej rovesníčky ikon teplického funckionalizmu.