Radana Somora

KOMUNIKÁT

site specific inštalácia

Všednosť letákových stojanov a násteniek v hoteloch a informačných centrách Trenčianskych Teplíc oživila ponuka navštíviť legendárne                 kúpalisko Zelená žaba. Pozvánka obrazovo dokumentuje súčasný zdevastovaný areál a parodicky konštatuje, že letné kúpalisko je zatvorené         každý deň a vstup je na opačnej strane. Značne zmätočná ponuka dezorientuje potenciálneho návštevníka a vťahuje ho do informačných hier okolo opustených rekreačných zariadení tohto mestečka.