REKONŠTRUKCIA

site specific inštalácia
Rekonštrukcia pôvodnej farebnosti balkóna na opustenom Liečebnom dome Machnáč.
Comments