STANICA ELEKTRICKEJ ŽELEZNICE                                                                                                                                  Emanuel Adamec                                                                                                                                                            projekt 1939                                                                                                                                                               realizácia 1939-1941                                                                                                                                                       Národná kultúrna pamiatka


Vysoké Tatry alebo Korytnica. Nie je veľa kúpeľných lokalít, ktoré sa v histórii tešili takej obľube, aby k nim bola priamo vystavaná železnica. V roku 1909 sa nimi stali aj Trenčianske Teplice a od neďalekej hlavnej trate v Teplej bola postavená unikátna úzkokoľajová elektrická železnica, ktorá viedla priamo do centra kúpeľného mesta. V roku 1941 bola podľa projektu z roku 1939 slávnostne otvorená nová koncová budova stanice postavená podľa návrhu Emanuela Adamca.  Podobná stavba sa nachádza v neďalekom Trenčíne a má aj podobné prvky, ako napríklad použitie hnedých glazovaných obkladov na fasáde objektu. Stanica električky je napriek svojím rozmerom vskutku veľkolepou stavbou. Električka končila svoju krátku trať z Teplej na hlavnom prestrešenom nástupišti. Markíza spočíva na sérii stĺpoch a v priestore koľajiska je ukončená elegantnou krivkou. Na opačnej strane nástupište ústi priamo do hlavnej čakárne – jednopriestorovej haly, ktorá je presvetlená pomocou stropných svetlíkov zasklených sklobetónovými tvárnicami. Na stavbe je čitateľná inšpirácia v architektúre talianskeho racionalizmu. Svetlé, priam až biele steny pôvodne kontrastovali s ebenovým odtieňom glazovaného keramického obkladu. Zo strany mesta stavba púta dvojposchodovou kubusovou hmotou zázemia stanice s bytom prednostu z ktorej na severe vystupuje elegantne tvarovaná markíza nad vstupom do stanice. Do bytu prednostu stanice vedie schodisko umiestnené v úzkom vertikálnom objeme, ktoré dominuje východnej fasáde, obložený keramickým obkladom s vysokým jednodielnym oknom a korunovaný vlajkoslávou. Od roku 2011 je stanica z dôvodu ukončenia prevádzky železnice zatvorená a čaká na svoje ďalšie využitie.