Schovat se pod rouškou tmy a dělat věci neviditelné /verš Honzy Černé

2014-2015, video, site specific inštalácia

 autori projektu: Andrea Kalinová, Martin Zaiček, Zuzana Žabková, Lucie Mičíková                                                                                    hudba:  Matúš Wiedermann                                                                                                                                                                       tanec: Zuzana Žabková, Barbora Janáková                                                                                                                                             scéna: Karol Filo                                                                                                                                                                                kamera: Dušan Husár                                                                                                                                                                     produkcia: Jana Suržinová

text                                                                                                                                                                                    

video vernisáž

Projekt Opustená (re)kreácia sa od roku 2011 venuje problematike opustenej architektúry mesta Trenčianske Teplice. Počas konania festivalu Art Film sa verejnosti a návštevníkom naskýta pohľad na opustené monumenty, ktoré chradnú pod ťarchou času a nezáujmu svojich majiteľov. Od roku 2001 pustne aj jedna z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok z 20. storočia na území bývalého Československa,  Liečebný dom Machnáč. Tím autorov z rôznych výtvarných disciplín sa rozhodol reagovať na tento stav a vytvoriť tak dielo, ktorého posolstvom je podporiť opustený Machnáč v prežití. Výstava je prezentáciou objektu, hudby a videoartového záznamu. Rôznorodé média reagujúce na príbeh jednej stavby. Toto experimentálne dielo svojou podivnosťou odzrkadľuje dnešnú situáciu miesta, v minulosti tak slávneho, dnes tak zabudnutého.