Schovat se pod rouškou tmy a dělat věci neviditelné - vernisáž