Flaneurská prechádzka s Janom Taborom po Trenčianskych Tepliciach a  vernisáž Opustená (re)kreácia na Kúpeľnom námestí.