Prednáška: Jan Tabor - Flaneur-ství / Walter Benjamin / kúpeľná kultúra / bohéma okolo Mileny Jesenskej, Kafkovej priateľky a manželky Jaromíra Krejcara, architekta liečebného domu Machnáč.