Súčasný stav sanatória Machnáč


foto: Radana Somora a Andrea Kalinová