Výstava Opustená (re)kreácia vznikla ako výsledok workshopu študentov umeleckých odborov, ktorí sa snažili aktivovať záujem verejnosti o zdanlivo nepotrebné a zabudnuté lokality Trenčianskych Teplíc a ich architektonického
dedicstva. Stagnujúce kúpeľné mesto so svojim silným nostalgickým duchom
ponúka ideálny priestor na reflexiu zabúdania, ľahostajnosti, spoločenskej aj individuálnej ignorancie, ktoré ústia do chátrania aj zdanlivo nadčasových entít. 
Dve z najvýznamnejších a najohrozenejších funkcionalistických budov Slovenska - kúpalisko Zelená Žaba a Liečebný dom Machnáč sa nachádzaju práve v Trenčianských Tepliciach.
Počas jedného týždňa účastníci workshopu nabúravali svojimi site-specific intervenciami zabehnutú apatiu mesta, reflektovali chátrajúce kúpeľné objekty a snažili sa ich kreatívnym spôsobom „oživiť“. S výsledkami ich tvorivej snahy sa máte šancu stretnúť počas celého festivalu Art Film Fest.